19:00

11.03.17

1918

0

0

0

Съд отмени забрана за паркиране пред хотел

от Владимир Симеонов |

Съд отмени забрана за паркиране пред хотел
Снимка: БГНЕС

Административният съд в Благоевград отмени заповед на кмета на община Сандански - Кирил Котев, с която се забранява паркирането в района на хотел „Свети Никола" в курортния град. Жалбата бе на собственика на комплекса - Илия Пасков. Според него се ограничава свободният достъп до публичната собственост и възпрепятства организиране на стопанската дейност на дружеството. Кметската заповед е издадена през ноември миналата година. С нея градоначалникът забранява движението, паркирането или домуването на пътни превозни средства върху общинска собственост с обхват в района на ул. "Македония" и площад "България", в района на хотел „Свети Никола". Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които зареждат магазинната мрежа, заведения за обществено хранене, обслужващи банките и финансовите институции за времето от 06.00 ч. до 10.00 ч. Тя не важи и за живеещите в централна градска част, притежаващи пропуски, и за пътните превозни средства със специален режим на движение. Магистратите смятат, че кметът няма правомощия да въвежда забрани за движение, паркиране или домуване на пътни превозни средства върху имоти публична общинска собственост, каквито безспорно са улиците и площадите. Съгласно закона общинският съвет е органът, който може да взема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Местният парламент е компетентен да определи формата на управление на общинското имущество като даде конкретните правомощия на кмета на общината.

Но Наредбата за опазване на обществения ред, обществената чистота и спокойствието на гражданите, приета от ОбС, не дава правомощия на кмета да управлява спирането, паркирането и престоя на пътните превозни средства, на улици и площади на територията на общината.

Така че Кирил Котев не може да издава подобни заповеди, той ще трябва да плати 570 лева съдебни разноски. Решението обаче може да се обжалва.
www.standartnews.com © всички права запазени