20:30

19.06.17

11041

0

1

0

Парите за образование според качеството

от Даниела Казанджиева |

Парите за образование според качеството

Инвестираме в програми за откриването на талантливи служители и студенти, казва Димитър Дългъчев

Димитър Дългъчев е изпълнителен директор на "Михалково" АД и председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/. Пред "Стандарт" той коментира проблема с липсата на кадри и борбата със сивата икономика.

- Г-н Дългъчев, бизнесът в България посочва като основeн проблем недостига на кадри. Стои ли този проблем и пред компаниите – членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки?

- Ние сме част от бизнеса в България, който се развива на много високи обороти през последните 20 г. Асоциацията представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки, включително бутилирани води. В нашия бранш има и български, и чуждестранни компании. Всички те работят успешно, създавайки над 4600 работни места – пряко заети в сектора. Недостигът на персонал става все по-осезаем на всички нива – от изпълнителските кадри, през специалисти с висше образование, до мениджъри на високи позиции. Всички разполагаме с анализ на причините - влошеното демографско състояние, дефицитите в образователната система и продължаващото нарастване на броя на млади образовани хора, които поемат с еднопосочен билет на Запад.

- Какво е според Вас решението на този проблем?

- Животът на хората трябва да стане по-спокоен и сигурен, за да може повече млади семейства да се решават да имат повече деца. Доброто и качественото образование трябва да стане абсолютен държавен приоритет. Професионалното образование трябва да е съобразено не само с демографската картина и налична материално-техническа база, но и с плановете за развитие на общини, области, с постъпили в регионалните инспекторати на образованието заявки от работодатели за обучение по специалности. Контактът между регионалните инспекторати по образование и бизнеса трябва да е много активен, за да се намерят най-точните решения. Осъзнавайки дълбочината на проблема с недостига на подготвени кадри и острата необходимост за намиране на ефективни решения, като отговорни корпоративни граждани на страната си, ние също предприемаме поредица от инициативи и партньорства с образователните институции. Те включват стажантски програми, профилирани паралелки, стипендии на студенти, създадени възможности за професионална реализация, нови образователни програми.

Не е маловажно и това какви условия предоставя бизнесът за реализация. Служителите в компаниите - членове на Асоциацията, знаят, че могат да разчитат на нас като лоялен работодател за редовно плащане на осигуровки и заплати, за професионално развитие, за повишаване уменията и квалификациите, за добър живот. Като пример мога да посоча, че само за изминалата година инвестициите на членовете на Асоциацията в развитие на служителите надхвърлят 1,2 млн. лв.

- Може ли дуалното обучение да намери решение за липсата на кадри?

- Всяка крачка в образованието, която дава самочувствие на един млад човек, че той умее нещо, е правилна и ще даде резултат. Професионалните гимназии в България трябва да акцентират върху увеличаване обема на практическото обучение, но то да става в реална производствена среда. Там, където вече има въведено дуално образование, има по-ниска безработица и бизнесът намира кадри, които са му необходими.

- Как стоят нещата със специалисти на по-високо ниво – намират ли се, подготвени ли са?

- Българските висши учебни заведения обучават кадри, които не винаги посрещат нуждите на пазара на труда. Наблюдава се и спад на интереса у младите хора към специализирано обучение в областта на технологиите и реализация в производствения сектор. Често знанията на завършилите висшето си образование в България се нуждаят от допълнително надграждане. Завършващите имат пропуски в професионалните умения, умението да работят в екип, липсват им езикови знания и предприемачески дух.

- Как може държавата да помогне на бизнеса в това отношение?

- Държавната политика трябва да поставя в центъра човека, своите граждани. Тогава всичко ще си дойде на мястото. Трябва да има връзка между висшите учебни заведения и бизнеса. Нужно е да бъдат фаворизирани и по-високо финансирани специалности, от които има нужда на пазара на труда. Акцентът трябва да бъде върху финансиране в качеството на обучението, а не да зависи от броя на обучаващите се. Важно е учебното съдържание да се актуализира непрекъснато и да е съобразено със съвременните научни постижения.

- Наскоро Асоциацията, чийто председател сте, представи кампанията „Кристално чисти". Целта е да се въведат правила и контрол, които да ограничат сивия сектор и безотговорното говорене по темата за водата, жизненоважна за всеки. Бихте ли конкретизирали от какви правила има нужда секторът и какви стъпки се правят за въвеждането им?

- Инициативата „КРИСТАЛНО ЧИСТИ", на която неотдавна дадохме старт, има няколко цели и наред със защита на сигурността на потребителите и изграждането на бъдещите лидери на промяната, тя цели постигането на ясна и чиста бизнес среда, прозрачност, етика и отговорност в бизнеса като норма за целия сектор и за цялата българска икономика.

Като членове на АПБНБ системно отстояваме принципи и норми в процеса на регулация и саморегулация, които да защитават и стимулират устойчиви инвестиции и отговорен бизнес. За съжаление обаче силата на етиката в бизнеса, която спазваме ние – представляващите над 70% от пазара на бутилирани води, не е достатъчна. Липсата на ясни и честни правила за достъп до природния ресурс, който е в основата на нашата дейност, генерира системен висок риск за цялата индустрия и е спирачка пред нейното развитие. Тя е и бариера пред възможностите, които дава страната ни - потребителите да могат да избират от голямото разнообразие на различни по състав и характеристики води, на които сме богати. Апелът ни е за устойчивото законово постановяване в страната ни на единствения и утвърден в цяла Европа модел на експлоатация на водния ресурс, използван за бутилиране на натурални минерални и изворни води - на едно находище да има само един отговорен стопански субект, който да развива собствената си уникална марка/бранд и да гарантира на потребителите и на държавата спазването на всички изисквания, вкл. за опазване на ресурса. Този принцип стои в основата на европейското право и практика в сектора и в успеха на повече от 150-годишната история на бутилираните натурални води в Европа.

Законодателната несигурност, която искаме да бъде преодоляна, подхранва системните опити за спекулативно възползване от вече разработен и доказан бизнес. Тя вече доведе до несъответстващи модели и процедура по нарушение за страната ни. През годините сме свидетели как „интересът" се насочва към вече доказал се бизнес, където с цената на много усилия действащият вече оператор е разработил находището, създал е позитивна репутация на продукта и го е наложил на пазара. Макар броят на свободните за инвестиции находища да е внушителен, да се прави бизнес не по лесния начин, а от „кота нула", не е привлекателно. Но това не може да е оправдание или стимул за разрушителни експерименти и даване на зелена светлина на модели на „паразитиращ" бизнес на гърба на интересите на цялото общество. Тук освен за етика, за лоялна конкуренция, става въпрос и за отговорност за продукта, за ресурса – към потребителите и държавата – днес и утре. Спазването на принципа „едно находище – една бутилираща компания" е задължително условие за гарантирането на качество, сигурност и грижа за всички българи.

Решението на този въпрос е не само логично и очаквано, но и напълно осъществимо. Предстои промяна на законодателството в областта на храните. Не виждаме никакви причини, които да препятстват с новия Закон за храните да бъде въведен устойчиво принципът „едно находище – един оператор – един бранд"; да бъде постигната терминологична и логическа обвързаност със законодателството в областта на управлението на водите; да бъдат разписани детайлизирано процедурите за признаване и сертифициране на натуралните води, които сме спазвали и до момента по неписани правила. Това ще даде необходимата сигурност, ще сложи край на спекулациите и опитите за изземване на бизнес чрез рекет за ресурса. Освен доказали се на дела отговорни корпоративни граждани на страната си, си позволяваме да бъдем и умерени оптимисти. Повод за това е заявената воля на новото правителство за справяне със сивата икономика и за решителна подкрепа на устойчиви и отговорни бизнеси, генериращи ръст и на икономиката и на доходите на хората. Тази наша позиция е и пряко ориентирана в защита на потребителския интерес.

Част от мисията на инициативата „Кристално чисти" е да реализира и пореден социално-отговорен ангажимент, поет от подкрепящите я компании, а именно - да създаваме лидери на промяната. Чрез инициативата инвестираме в реализирането на сертификационна и академична програми по устойчиво развитие на най-високо световно равнище. Програмите ще са насочени към откриването на талантливи хора - служители и студенти, които ще бъдат възпитани като бъдещите лидери на промяната. По този начин не само ще подкрепим създаването на подготвени по тематиката кадри за сектора, но и ще стимулираме създаването на условия устойчивото развитие да бъде наложено като философия чрез реализацията на повече успешни млади хора в различните бизнес сектор, НПО и администрацията.
Символ на ценности, модел на поведение – на грижа и отговорност в дела и думи, ние сме убедени, че инициативата „Кристално чисти" ще продължи да обединява съмишленици, последователи, подкрепящи и ще доведе до желаната от всички нас промяна – да превърнем в норма визията, зад която стоим - визията за кристално чист бизнес.

- Летният сезон започна. Какво ново ще предлага "Михалково" на туристите и потребителите?

- „Михалково" е един от най-старите производители на бутилирана минерална вода в България – вече 61 г. добива и бутилира любимата на поколения българи естествено газирана вода „Михалково" – единствената в България. Ние бутилираме и изворна вода „Михалково" в различни PET разфасовки, стъкло и в екологична картонена опаковка Bag-in-box от 10, 14 и 15 литра, ароматизирана естествено газирана вода и нискокалорични безалкохолни напитки „ВИТУ".

Новото, което очакваме да пуснем скоро, е изворна вода „Модър", която се добива от каптиран естествен извор „Пещера – Чифлика" в подножието на връх Модър в екологично чист район на Западните Родопи. Водата се бутилира в натурално състояние, без да се подлага на допълнителна обработка, като са спазени изискванията на Наредбата за бутилиране на минерална, изворна и трапезна вода. По микробиологични, физико-химични, химични и радиологични показатели е подходяща за ежедневна употреба от всички възрастови групи.
www.standartnews.com © всички права запазени