22:50

04.01.18

7001

0

2

0

По-скъпият ток за бизнеса ще повлече и цените за бита

от Ивета Иванова |

По-скъпият ток за бизнеса ще повлече и цените за бита

Васил Велев е председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. Попитахме го защо поскъпва драстично цената на електроенергията на свободния пазар, откъдето купуват фирмите, и как ще се отрази този енергиен шок на крайните цени на стоките.

- Господин Велев, как поскъпването на тока за бизнеса ще повлияе на цените на основни продукти? Говори се, че ще се вдигат цените на месо, мляко, яйца и т.н. В какви граници ще е то и само на тези продукти ли ще се отрази?

- Ще има между 3% и 12% поскъпване на различните продукти, ако има 30% трайно поскъпване на електроенергията. Този ръст в себестойността може да се пренесе върху крайната цена. Има конкуренция на пазара, някои предприятия ще задържат цените, за да имат конкурентни предимства. Но това не може да бъде за много дълго време, защото самите те ще фалират, ще работят на загуба. Очаква се поскъпване при месни продукти, масла, олио, млечни продукти, хлебни изделия, сладкарски изделия, безалкохолни напитки, текстилни продукти, картонени опаковки, пластмасови изделия. Все неща, които хората купуват най-често. При хартията поскъпването ще е най-голямо, предвижданията са за 12,8% скок на цената на продукцията. Статистиката вече долавя това поскъпване, тъй като ръстът в цените на електрическата енергия е пълзящ през цялото второ полугодие на миналата година и се засили в края на годината.

През ноември вече имаме инфлация от 3%, измерена от НСИ. Това е ръст в цените на дребно от 3% спрямо ноември 2016 г. На годишна база, вече през ноември имаме 3% инфлация. При цените на производител, инфлацията е още по-голяма. Всичко това е в резултат най-вече на ръста на цените на електрическата енергия. Проздводството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ е пораснало, през ноември има 10% ръст спрямо ноември 2016 г. Общо за промишлеността на вътрешния пазар, цените на производител са нараснали с 5,8% през ноември. Този ръст ще се пренесе и на цените на дребно, той дори вече се пренася. Ще продължи да се пренася и ще се ускори, ако не бъде овладяна ситуацията.

Освен върху стоките на дребно, той ще се отрази и върху цената на електроенергията за домакинствата. Тъй като не може да има в индустрията на свободния пазар дълго време много по-висока цена, отколкото е цената на регулирания пазар. При следващото ценово решение на КЕВР, регулаторът ще е принуден да я вдигне, защото трябва да отрази реалната ситуация на пазара. Ако се приеме, че тези цени са референтни, че те са обективни, те трябва да се зададат и на пазара на дребно като цени за домакинствата. Ако не от 1 април, то от 1 юли ще трябва да се случи, при условие, че не бъде овладян този ръст, който за нас няма здрава икономическа основа.

- Казахте, че в случая говорим за спекула и криминален пазар на електроенергия.

- Да, за спекула, картел и криминален пазар на балансираща електроенергия. Там има много странни сделки. Балансиращата енергия е продадена за година напред на определено лице. Там няма реално пазар, има спекулативни сделки между избрани участници. Ръстът на цените на борсата е спекулативен, за да се вдигне цената изкуствено и после търговците, които са купили на много по-добра цена електроенергията на платформите на производителите, спекулативно вдигат на тази база, на изкуствено вдигнатата на борсата цена. Така изкуствено се вдига цената на крайните клиенти. За деветмесечието има ръст в цената средно за трите производителя - АЕЦ, Марица Изток 2 и НЕК. Всъщност само те продават на борсата. При тези три производители имаме общо ръст на цената под 5%, ръстът е 4,8%. А всъщност на нас търговците идват и ни вдигат цените с 30%- 60%. Виждате, между 5% и 50% е десет пъти разликата. На собствените си платформи, всъщност, НЕК, АЕЦ, Марица Изток 2, продават енергия на търговците на много по-ниска цена. За деветмесечието АЕЦ, например, е продавал на собствената си платформа на цена 61 лв., а на борсата - 78 лв. Разликата е огромна. На борсата изкуствено е вдигната цената.

- Веднага ли ще започне да се усеща поскъпването на цените на продуктите за крайния потребител или по-скоро към средата на годината?

- В икономиката процесите са инертни. Произведената продукция, която сега излиза на пазара, е произведена при по-ниска енергия, при по-ниска себестойност. Няма веднага да се прехвърли. Много производители ще се опитат да издържат този ръст на цената на тока, като поемат за своя сметка - за сметка на печалбата си, за сметка на съкращаване на други разходи, да компенсират този ръст, за да могат да си продават стоките. Защото има остра конкуренция. Само в енергетиката няма конкуренция, там е картел, монопол, дългосрочни договори, преференциални цени, но не и конкуренция. Иначе на пазара на млечнии продукти има жестока конкуренция, там не може да се стигне до такава ситуация да се наговорят всички да вдигнат едновременно цените. Който ги вдигне първи, ще намали продажбите. Който ги задържи по-дълго време без да ги вдига, ще има повече продажби. Пак повтарям - колкото по-дълго време трае това безобразие, толкова по-неизбежно ще стане повишаването на цените, не може дълго време да се работи на загуба.

- Казахте, че се планират протести заради скъпия ток за бизнеса.

- Да. Другата седмица имаме разговори между работодателските организации и синдикатите. Ще анализираме обстановката на пазара. Ако не се предприемат адекватни действия, нямаме друг избор, освен протестите. Следващата седмица ще можем да дадем по-подробна информация.

- Как ще се развива българската икономика през 2018 г.? Какво още може да се направи в помощ на българския бизнес?

- Очакваме икономическият растеж да продължи. Има потенциал да се увеличи даже. За целта трябва да бъдат решени три основни проблема, които бизнесът посочва. А именно - недостигът на човешки ресурси, намаляване на административните прегради и ограничаване на корупцията. По отношение на недостига на човешки ресурси, трудовата миграция е бързото решение, но трябва да се прави и реформа в образованието. По отношение на намаляване на административните прегради, вече има предприети конкретни стъпки, следва те да бъдат продължени, без да отслабва ентусиазмът и да не се забавя тяхното изпълнение. И най-малката положителна промяна е съпроводена с реакция, с необходимостта от промяна в много документи, за да се стигне до отпадане или облекчаване на една или друга регулация. За борбата с коруцията се говори достатъчно много в гражданския сектор и сред политиците. Корупцията безспорно е фактор, който ограничава растежа. Очакваме една добра година, с ръст на продажбите, ръст на доходите на хората, ръст на заетостта. Икономическият растеж и сравнително добрите постъпления в бюджета трябва да бъдат използвани за провеждане на реформи в сектори като сигурност, здравеопазване, образование, електронно управление, държавна администрация и т.н.
www.standartnews.com © всички права запазени