08:00

13.09.17

1571

0

0

0

Пускат поръчките за газова връзка с Гърция

от редактор |

Пускат поръчките за газова връзка с Гърция

Изплащат обезщетения на собствениците на 3800 имота по трасето на тръбата

Инвестиционната компания „Ай Си Джи Би" (ICGB) ще обяви старта на няколко обществени поръчки за реализацията на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България (IGB). Това съобщиха вчера от смесената българо-гръцка компания. „Ай Си Джи Би" е в процес на подготовка на съответните процедури за възлагане на основните поръчки, необходими за започване на строителните дейности: избор на инженер-консултант по проекта, за доставка на стоманени газови тръби, за възлагане на работно проектиране, за доставка и строителство. В най-скоро време ще бъде обявена и обществена поръчка за провеждане на археологическо проучване по протежение на трасето на газопровода Гърция - България, както и за възлагане на строителния надзор.

Графикът на всички обществени поръчки е бил одобрен от съвета на директорите на ICGB през юли, обясняват от българо-гръцката компания.

„Ай Си Джи Би" АД отчита прогрес в дейностите по реализация на проекта. Проведеният през 2016 г. пазарен тест приключи успешно с подписване на предварителни споразумения с 5 компании, подали обвързващи оферти, за резервиране на капацитет. Приключил е и процесът по учредяване на вещни права за близо 3800 имота по трасето на интерконектора, както и за отчуждаване на 23 имота, за които не е постигната сделка със собствениците им, които вече могат да получат обезщетенията си.

Реализацията на проекта е обезпечена с държавна гаранция от 110 млн. евро, което дава възможност за договаряне на преференциални условия при финансирането му чрез заем.
www.standartnews.com © всички права запазени