06:45

17.07.17

2081

0

3

0
Пускат нов дълг за 100 млн. лв.

Пускат нов дълг за 100 млн. лв. На аукцион днес Министерството на финансите ще предложи левови държавни ценни книжа (ДЦК) със срок 10 години и 6 месеца за 100 млн. лв. Всъщност министерството ще преотвори емисията ДЦК, която беше пусната на 25 януари тази година и има падеж през 2027 г. От началото на годината са пуснати ДЦК общо за 420 млн. лв. като всеки месец Министерството на финансите заедно с БНБ правят един аукцион за пласиране на книжата. На вътрешния пазар се пласират държавни облигации със срок от 10 години и половина от емисията, която беше пусната през януари, както и 4-годишни ДЦК от емисия от февруари. На предходния аукцион за облигациите със срок 10 години и половина през месец май беше постигната доста ниска доходност от 1,78% при сериозен интерес от страна на инвеститорите.
Към края на месец май 2017 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление" е 13,459 млрд. евро, от които 3,263 млрд. евро вътрешен и 10,195 млрд. евро външен. Спрямо края на 2016 г. дългът намалява с 322 млн. евро. В тези данни не е включено направеното на 7 юли изплащане на главницата в размер на 950 млн. евро на емисията 5-годишни еврооблигации на България, които бяха пуснати през 2012 г. на международните пазари. Парите за погасяване на облигациите бяха набрани чрез успешно емитираните през март 2016 г. на международните капиталови пазари двоен транш облигации на стойност 1,994 млрд. евро. Тогава бяха пласирани 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро и 12-годишни облигации за 850 млн. евро. След стрес тестовете на банките през миналата година не се наложи държавна подкрепа за нито една банка. Затова набраните пари от двете емисии облигации се използваха за погасяване на дълг в обръщение през 2016 г., както и на 5-годишните еврооблигации с падеж през юли тази година. В резултат на тази операция държавният дълг намаля до 11,934 млрд. евро, или 24% от БВП. Това нарежда България на трето място по ниска задлъжнялост сред страните от ЕС.
www.standartnews.com © всички права запазени