19:00

19.06.17

1917

0

0

0

Чуждите инвестиции се сринаха с 68%

от редактор |

Чуждите инвестиции се сринаха с 68%

Компании изтеглят участието си в капитала на фирми в България

Преките чужди инвестиции в страната за първите четири месеца на годината възлизат на 125,7 млн. евро (0,3% от БВП), като са по-малки с 270 млн. евро (68,2%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само за април инвестициите са 26,8 млн. евро, при 178,4 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (парични и апортни вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и постъпления по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 109,8 млн. евро. Това означава, че чуждестранни компании са изтеглили вложенията си в капитала на фирми в България.

За първите четири месеца на миналата година привлеченият дялов капитал беше 177,8 млн. евро. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 1,7 млн. евро от януари до април, при 12,3 млн. евро за първите четири месеца на миналата година. Това е спад в инвестициите в имоти с над 86%. По страни, най-голям дял в инвестициите в имоти имат Русия (0,7 млн. евро, 43,6% от общия размер за периода януари–април), Казахстан (0,4 млн. евро, 20,8% от общия размер) и Австрия (0,2 млн. евро, 11,3%).

Реинвестираната печалба за първите четири месеца на годината възлиза на 202,2 млн. евро, при 191,4 млн. евро година по-рано. Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по облигационни и търговски кредити е в размер на 33,3 млн. евро, при 26,4 млн. евро за януари-април 2016 г. Най-големите нетни преки инвестиции в страната от януари до април 2017 г. са от Холандия (143,5 млн. евро) и Швейцария (102,2 млн. евро).

Преките инвестиции на български компании в чужбина от януари до април нарастват с 92,1 млн. евро, при увеличение с 3,2 млн. евро за същия период на миналата година. Само за април инвестициите в чужбина се повишават с 14,1 млн. евро, при намаление с 8,8 млн. евро година по-рано.
www.standartnews.com © всички права запазени